ZA VÝHLEDEM Z DOBRÉ VODY

NOVÉ HRADY – HRANIČNÍ PŘECHOD (NOVÉ HRADY/PYHRABRUCK) – VEVERSKÝ RYBNÍK – VEVEŘÍ – ŠEJBY – DOBRÁ VODA – HORNÍ STROPNICE – HUMENICE – CUKNŠTEJN – SVĚTVÍ – ÚDOLÍ – NOVÉ HRADY

Za výhledem z Dobré Vody

Trasa vede bývalým „zakázaným pásmem“ okolo novohradských příhraničních rybníků přes zaniklé vesnice Veveří a Šejby k barokní perle Novohradských hor – ke kostelu Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě, odkud se můžete potěšit nádherným výhledem do celé Třeboňské pánve. Trasa dále pokračuje přes Horní Stropnici k vodní nádrži Humenice a ke gotické tvrzi Cuknštejn.

Cuknštejn
Interiér kostela Dobrá Voda
Výhled z kostelní věže

SKANZEN OCHRANY STÁTNÍ HRANICE A ŽELEZNÉ OPONY: skanzen je součástí Novohradského muzea a nachází se v těsné blízkosti hraničního přechodu Nové Hrady-Pyhrabruck. Expozice podává přehled o vývoji ochrany hranic od nejstarších dob až po vstup ČR do schengenského prostoru EU. Větší část expozice je zaměřena na ochranu hranic v období tzv. studené války | NOVOHRADSKÉ PŘÍHRANIČNÍ RYBNÍKY (Kamenný rybník, Přesličkový rybník, Hejškův rybník, Veverský rybník): naučná stezka, která seznamuje s krásou zapomenutých rybníků. Přesličkový a Hejškův rybník jsou chráněnou přírodní památkou, Kamenný rybník leží přímo na státní hranici, která prochází přes obrovský žulový kámen u jeho hráze | ZANIKLÁ OBEC VEVEŘÍ | DOBRÁ VODA: poutní a dříve i lázeňské místo na úpatí Kraví hory. Dominantou je barokní chrám Panny Marie Těšitelky vystavěný v letech 1706 – 1715, kde se pod hlavním schodištěm nachází trojdílná kaple s pramenem léčivé vody | SÝPKA - MUZEUM NOVOHRADSKA V HORNÍ STROPNICI Sýpka: nová interaktivní expozice seznamuje návštěvníky s životem v Novohradských horách | HUMENICKÁ PŘEHRADA: vodní nádrž na řece Stropnici slouží jako vodní elektrárna a je vhodným místem k rybaření | TVRZ CUKNŠTEJN: tvrz, vystavěna v letech 1488 – 1491 vladykou Vilémem Pouzarem z Michnic, si zachovala svůj původní pozdně gotický vzhled až do dnešní doby. V současnosti ji opravuje soukromý majitel a veřejnosti je přístupná pouze výjimečně.

CELODENNÍ PŮJČOVNÉ

Senior (55+) a ZTP:  200 Kč/den
Ostatní:                    300 Kč/den

Zapůjčení probíhá na základě předložení osobního dokladu a bude sepsána nájemní smlouva

Elektrokola se půjčují pouze na celé dny Součástí zapůjčeného elektrokola je plně nabitá baterie, GPS a zámek.

Půjčovna

Novohradsko

Duben - Říjen

denně
  8.00 - 9.30 h (výdej kol)
15.00 - 16.00 h (vrácení kol)

V jiný čas pouze dle předchozí domluvy.

Půjčovna elektrokol Nové Hrady

nám. Republiky 43, Nové Hrady

Rezervace kol mimo sezónu (listopad - březen):

+420 386 362 195  - Kulturní a informační centrum N. Hrady

infoc@novehrady.cz

martinak@novehrady.cz

www.kicnovehrady.cz

Poptávka

Novohradsko

V případě rezervace přes tento poptávkový formulář je nutné vyčkat na potvrzení od půjčovny. Bez potvrzení je rezervace neplatná!

ve tvaru "777666555"

ve tvaru "elektro@kolo.cz"

ve tvaru "04.01.2032 - 10.1.2032"

Partneři

Podrobnosti a tipy na zajímavá místa, turistické cíle, aktivní dovolenou i místa k odpočinku či kulturní akce najdete na oficiálním turistickém portálu
www.jiznicechy.cz.

Sledujte nás na sociálních sítích 
Síť Elektrokol @sit_elektrokol
Jižní Čechy @jiznicechy

Jihočeská centrála cestovního ruchu
Jihočeský kraj
ČEZ