NOVÁ BYSTŘICE - ILLMANNS - REINGERS - HIRSHENSCHLAG – ARTOLEČ - MÝTINKY - NÁVARY - VECLOV - STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM - LANDŠTEJN - POMEZÍ - KLÁŠTER I - ALBEŘ - NOVÁ BYSTŘICE

 

Stezka vyznání

Stezka vyznání v podobě pěti naučných tabulí ukazuje zásadní momenty dějin novobystřického regionu, které úzce souvisely s proměnami nejen křesťanského náboženství. Začíná u kostela sv. Petra a Pavla v Nové Bystřici. Poslední výkladová tabule se nachází u kostela paulánského kláštera. Ke všem tabulím lze dojet po silnicích s upraveným povrchem.

NB - Stezka vyznání (3)hot
NB - Stezka vyznání (4)hot
NB - Stezka Vyznání (5)hot

VETERAN MUZEUM, ÚZKOKOLEJKA V NOVÉ BYSTŘICI | REKREAČNÍ LES „V PEKLE“: území bývalého kamenolomu se zajímavými skalními útvary, Graselova jeskyně (před rakouskou obcí Illmanns) |  „KONOPNÁ VESNICE“ REINGERS S MUZEEM KONOPÍ | MUZEUMVYSÍDLENÍ NĚMCŮ Z NOVOBYSTŘICKA | VECLOV: ohrada bizonů amerických | STARÉMĚSTO POD LANDŠTEJNEM: klasicistní zámek Dobrohoř (www.zamekdobrohor.cz), pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, židovský hřbitov | LANDŠTEJN: zřícenina hradu - jedna z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě | POMEZÍ: románský kostelík sv. Jana Křtitele | KLÁŠTER I:  raně barokní poutní kostel Nejsvětější Trojice byl v letech 1501-1507 zbudován při klášteru paulánských mnichů. Později byl vypálen a v letech 1668–1682 podle projektu Giovanniho Domenica Orsiho znovu postaven. Kostel je jedinečný svou prostorovou koncepcí. V průčelí kostela je jeden z největších dřevěných oltářů ve střední Evropě. V blízkosti kostela je údajně léčivá studánka a rašelinná louka. Prohlídky kostela zajišťuje rodina Havlíčkova, mobil: +420 602 703 007 (pro skupiny 5 a více osob) | ALBEŘ: rekreační rybník Osika, zámek Terezín (nepřístupný)

CELODENNÍ PŮJČOVNÉ

Senior (55+) a ZTP:  200 Kč/den
Ostatní:                    300 Kč/den

Zapůjčení probíhá na základě předložení osobního dokladu a bude sepsána nájemní smlouva

Elektrokola se půjčují pouze na celé dny Součástí zapůjčeného elektrokola je plně nabitá baterie, GPS a zámek.

Půjčovna

Novobystřicko

15. červen - 15. září
Po-Pá:   8.00 - 17.30 h
So:       9.00 - 16.00 h
Ne:       9.00 - 14.00 h

16. září - 14. červen
Po-Pá:   7.30 - 16.00 h

Turistické informační středisko Nová Bystřice

Mírové náměstí 54, Nová Bystřice

+420 384 386 909

info@novabystrice.cz

www.novabystrice.cz

Poptávka

Novobystřicko

V případě rezervace přes tento poptávkový formulář je nutné vyčkat na potvrzení od půjčovny. Bez potvrzení je rezervace neplatná!

ve tvaru "777666555"

ve tvaru "elektro@kolo.cz"

ve tvaru "04.01.2032 - 10.1.2032"

Partneři

Podrobnosti a tipy na zajímavá místa, turistické cíle, aktivní dovolenou i místa k odpočinku či kulturní akce najdete na oficiálním turistickém portálu
www.jiznicechy.cz.

Sledujte nás na sociálních sítích 
Síť Elektrokol @sit_elektrokol
Jižní Čechy @jiznicechy

Jihočeská centrála cestovního ruchu
Jihočeský kraj
ČEZ